• Danh từ giống đực

  Rượu, cồn
  Boire trop d'alcool
  uống quá nhiều rượu
  Alcool à degrés à
  cồn 90 độ
  Teneur en alcool d'un vin
  nồng độ cồn trong rượu vang
  Alcool absolu
  rượu nguyên cốt
  Alcool rectifié
  rượu qua lần chưng cất thứ hai
  L'alcool entre dans la fabrication de nombreux produits chimiques et pharmaceutiques
  cồn dùng trong việc chế tạo nhiều hóa phẩm và dược phẩm
  Désinfecter une plaie à l'alcool
  dùng cồn tẩy uế một vết thương
  Une friction à l'alcool
  sự xoa bóp bằng cồn
  Prendre un petit verre d'alcool après le repas
  dùng một cốc rượu nhỏ sau bữa ăn
  (un alcool) một cốc rượu
  sombrer dans l'alcool
  bê tha rượu chè
  noyer son chagrin dans l'alcool
  giải sầu bằng rượu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X