• Tính từ

  Lạ lùng, kỳ dị
  Homme étonnant
  người kỳ dị
  Cừ, tuyệt vời
  Un film étonnant
  một phim tuyệt vời

  Danh từ giống đực

  Cái lạ lùng, điều lạ lùng
  L'étonnant est qu'il est venu
  điều lạ lùng là anh ấy đến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X