• Danh từ giống cái

  Sự dư dật, dồi dào, sự phong phú
  [[Labondance]] des récoltes
  mùa màng dư dật.
  Cảnh giàu có, cảnh sung túc, cảnh phồn vinh
  Vivre dans [[labondance]]
  sống trong cảnh sung túc.
  Sự dồi dào ý tứ
  Parler avec abondance
  nói dồi dào ý tứ
  En abondance
  nhiều
  Il y a des fruits en abondance
  �� có nhiều trái cây
  parler [[dabondance]]
  nói năng lưu loát, ứng khẩu
  Phản nghĩa Absence, rareté, indigence, pauvreté.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X