• Có nhiều, sản xuất nhiều

  Pays qui abonde en vigne
  đất nước sản xuất nhiều nho
  Abonder en événements
  có nhiều sự kiện
  abonder dans le sens de quelqu'un
  hoàn toàn tán thành quan điểm của ai
  J'abonde dans votre sens il faut réformer l'enseignement
  �� tôi hoàn toàn tán thành quan điểm của anh là phải cải cách giáo dục.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X