• Danh từ giống đực

  Lối vào
  L'accès du port
  lối vào cảng.
  Quyền được vào
  L'accès d'une carrière
  quyền được vào một ngành
  Sự tiếp xúc, khả năng tiếp xúc
  Être d'un accès facile
  dễ tiếp xúc, dễ gần
  Cơn
  Accès de fièvre
  cơn sốt
  Accès de colère
  cơn giận
  Accès direct / aléatoire
  sự truy cập trực tiếp / ngẫu nhiên::avoir accès à
  được vào, được tiếp xúc
  Avoir accès au palais
  được vào cung điện
  Le Laos n'a pas accès à la mer
  nước Lào không có đường ra biển
  par accès
  từng cơn, từng lúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X