• Thán từ

  Chào vĩnh biệt
  Dire adieu à quelque chose
  vĩnh biệt (từ bỏ) cái gì
  Adieu mes chers amis!
  chào vĩnh biệt các bạn thân mến!

  Danh từ giống đực

  Lời chào tạm biệt
  Un éternel adieu
  lời chào vĩnh biệt
  Visite [[dadieu]]
  cuộc viếng thăm để chia tay
  Repas [[dadieu]]
  tiệc tiễn đưa
  Moment des adieux
  giờ phút giã từ
  Faire ses adieux à qqn
  giã từ ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X