• Danh từ giống cái

  Sự phụ thêm vào
  Le parti a décidé l'adjonction de deux nouveaux membres au comité directeur
  đảng đã quyết định đưa thêm hai thành viên mới vào ban lãnh đạo
  Cái phụ thêm vào; điều phụ thêm vào
  Faire des adjonctions dans un texte
  bổ sung nội dung của văn bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X