• Ngoại động từ

  Làm cho vững chắc, củng cố
  Affermir le pouvoir
  củng cố chính quyền
  Affermir son autorité
  củng cố quyền hành của mình
  Cela ne fait que l'affermir dans sa résolution
  điều ấy chỉ làm cho ông ta thêm vững lòng với quyết định của mình
  Phản nghĩa Ebranler. Amollir. Affaiblir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X