• Danh từ giống cái

  Uy quyền, quyền lực
  Autorité des lois
  quyền lực của pháp luật
  Autorité de chose jugée
  (pháp lý) uy lực của việc đã xử, uy lực quyết tụng
  Abus d'autorité
  sự lạm quyền
  Uy thế, uy tín; người có uy tín
  Ecrivain qui fait autorité
  nhà văn có uy tín
  S'appuyer sur une autorité
  dựa vào người có uy tín
  Chính quyền
  Décision de l'autorité supérieure
  quyết định của chính quyền cấp trên
  (số nhiều) nhà cầm quyền, nhà chức trách
  S'adresser aux autorités
  nói với nhà chức trách
  d'autorité
  độc đoán
  de pleine autorité
  toàn quyền
  de sa propre autorité
  tự ý, không ai cho phép
  faire autorité
  là mẫu mực, thành quy tắc (cho người khác theo)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X