• Danh từ giống đực

  Tác nhân
  Agents chimiques physiques qui sont à l'origine de certaines maladies
  các tác nhân hóa học, vật lý là nguyên nhân của một số bệnh
  Complément d'agent
  (ngôn ngữ học) bổ ngữ chỉ tác nhân
  Agent activateur
  tác nhân kích hoạt
  Agent antiadhérent
  chất chống dính
  Agent antigélifiant
  tác nhân chống keo hoá
  Agent de blanchiment
  chất tẩy trắng
  Agent de bonification
  tác nhân tăng phẩm chất
  Agent chimique
  tác nhân hoá học
  Agent corrosif
  chất ăn mòn
  Agent détergent
  chất tẩy rửa
  Agent détachant
  chất tẩy vết bẩn
  Agent expansif agent gonflant
  chất làm phồng ra
  Agent de refroidissement
  chất làm lạnh
  Agent régénérateur
  tác nhân tái tạo
  Agent stabilisant
  tác nhân tạo sự ổn định
  Người đại lý
  Agent commercial
  đại lý thương mại
  Agent exclusif
  đại lý độc quyền
  Agent à la commission à l'exportation à l'importation
  đại lý hưởng hoa hồng/xuất khẩu/nhập khẩu
  Viên chức
  Agent du gouvernement
  viên chức nhà nước
  Agent diplomatique
  viên chức ngoại giao
  Agent de liaison
  người liên lạc
  Agent de police
  cảnh sát viên
  Agent secret
  thám tử mật
  Agent technique
  cán sự kỹ thuật
  Agent d'entretien
  nhân viên bảo trì
  Agent comptable
  kế toán viên
  Agent de renseignements
  tình báo viên
  agent provocateur
  kẻ kích động, kẻ xách động
  agent double
  điệp viên làm việc cho cả hai bên đối nghịch nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X