• Thán từ

  (chỉ sự vui sướng, sự thán phục) a, a ha
  Ah Quel plaisir!
  A! Thú biết bao!
  (chỉ sự thương cảm) chao ôi
  Ah Que je vous plains!
  Chao ôi! Tôi thương anh quá!
  (chỉ sự sốt ruột) ồ, chà
  Ah Que vous êtes lent!
  ồ! Anh chậm làm sao!
  (chỉ sự đau đớn) ái
  Ah Vous me faites mal!
  ái! Anh làm tôi đau!
  (để nhấn mạnh) à này
  Ah Ne croyez pas [[�a]]
  à này! Chớ có tin việc ấy
  ah ah
  ái chà!
  ah bah
  ủa!
  ah bien oui
  thôi được! thôi kệ!
  ah mais
  thế nhưng
  ah [[�a]]
  úi dào!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X