• Tính từ

  Gì nào
  Quel livre
  sách gì?
  Quel jour
  ngày nào
  Mấy
  Quelle heure est-il
  mấy giờ rồi
  Biết mấy, xiết bao
  Quel na…f!
  anh chàng ngây thơ biết mấy
  Gì mà kỳ thế
  Quelle idée!
  ý kiến gì mà kỳ thế
  Quelle armée!
  quân đội gì mà kỳ thế
  quel que quelle que
  dù... thế nào
  Quelles que soient les difficultés
  �� dù khó khăn thế nào

  Đại từ

  Ai, cái nào
  Dire quel était le plus intéressant des trois romans
  nói xem trong ba cuốn tiểu thuyết cuốn nào lý thú nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X