• Tính từ

  Dễ dàng
  "La critique est aisée, et l'art est difficile" (Destouches)
  phê bình thì dễ, làm thì mới khó
  "Il n'est pas si aisé de se faire un nom" (La Bruy.)
  muốn nổi danh thật chẳng dễ tí nào
  Tự nhiên
  Style aisé
  văn tự nhiên, không gò bó
  Sung túc, khá giả
  Famille aisée
  gia đình khá giả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X