• Ngoại động từ

  Nuôi dưỡng, nuôi
  Alimenter un malade
  nuôi người bệnh
  Il faut l'alimenter avec des légumes
  cần phải cho ông ấy ăn rau quả
  Cung cấp, tiếp liệu
  De l'eau pour alimenter une chaudière
  nước để cung cấp cho nồi hơi
  Alimenter un moteur en essence
  cung cấp xăng cho một động cơ
  Duy trì, nuôi
  Cela suffit à alimenter la conversation
  cái đó đủ để duy trì cuộc trao đổi chuyện trò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X