• Danh từ giống cái

  Sự cải thiện, sự cải tiến
  L'amélioration des conditions de vie
  sự cải thiện điều kiện sống
  Une amélioration dans les relations de ces deux pays
  sự cải thiện quan hệ giữa hai nước này
  Sự tốt lên
  Amélioration du temps
  thời tiết tốt lên
  Sự cải tạo (đất)
  (số nhiều) công sửa sang (nhà cửa)
  (số nhiều) tiến bộ kỹ thuật
  Les améliorations de la civilisation moderne
  những tiến bộ kỹ thuật của nền văn minh hiện đại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X