• Ngoại động từ

  Làm nhẹ bớt, làm yếu đi
  Amortir un choc
  làm yếu sự va chạm
  Amortir une peine
  giảm nhẹ một hình phạt
  Trả dần (nợ)
  Amortir le capital [[dun]] emprunt
  trả dần vốn của một món vay
  (kinh tế) tài chính khấu hao
  Amortir les équipements de production
  khấu hao thiết bị sản xuất
  Il a amorti son camion en deux ans
  anh ta khấu hao chiếc xe tải trong hai năm
  (hàng hải) cho chạy chậm lại
  (hội họa) cho nhạt bớt (màu)
  (thể dục thể thao) rập (bóng đá)
  (thể dục thể thao) bỏ nhỏ (quần vợt)
  (vật lý) học làm tắt dần
  (kiến trúc) xây thon dần
  Phản nghĩa Augmenter, exagérer, stimuler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X