• Ngoại động từ

  Làm trước hạn
  Anticiper un paiement
  trả tiền trước hạn

  Phản nghĩa Différer, retarder

  Cảm thấy trước, dự đoán
  Joueur de tennis qui anticipe un revers croisé
  người chơi quần vợt thấy trước rằng đối thủ sẽ đánh một cú rơ ve tréo
  Le gardien de but anticipe bien
  người thủ môn dự đoán tình huống thật hay

  Nội động từ

  ( Anticiper sur) lấn sang; đề cập quá sớm
  Anticiper sur la voie publique
  lấn vào đường cái
  n'anticipons pas
  ta chớ nên đi trước thời gian, phải theo thứ tự thời gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X