• Ngoại động từ

  Tóm, bắt
  Le coupable a été appréhendé par la police
  thủ phạm đã bị cảnh sát tóm cổ
  Sợ, e sợ
  Il appréhende cet examen
  anh ta e sợ kỳ thi này
  J'appréhende qu'il ne soit trop tard
  tôi sợ muộn mất rồi
  (triết học) hiểu được, lĩnh hội
  Appréhender un phénomène
  hiểu được một hiện tượng

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X