• Danh từ

  ( Soit... soit...) hoặc là... hoặc là...
  Soit l'un soit l'autre
  hoặc người (cái) này hoặc người (cái) kia
  (toán học) cho; thí dụ
  Soit un triangle ABC
  cho một tam giác ABC
  Soit à multiplier par
  ví dụ 4 nhân với 3
  Nghĩa là, tức là
  Trois douzaines d'oeufs soit trente-six oeufs
  ba tá trứng tức là ba mươi sáu trứng
  soit que soit que
  hoặc là... hoặc là
  soit que vous restiez soit que vous partiez
  �� hoặc là anh ở hoặc là anh đi

  Phó từ

  Được
  Soit pour te faire plaisir
  được, để anh được vui lòng
  Đồng âm Soi, soie.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X