• Phó từ

  Chậm trễ muộn khuya
  Arriver tard
  đến chậm muộn
  Rentrer tard dans la nuit
  về khuya
  au plus tard
  chậm nhất
  mieux vaut tard que jamais
  muộn còn hơn không
  plus tard
  sau này, trong tương lai
  tôt ou tard
  sớm hay muộn (cũng), chẳng sớm thì muộn, chẳng chóng thì chầy
  Danh từ giống đực
  Sur le tard
  ) (lúc) về khuya; lúc về già

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X