• Danh từ giống đực

  Sự sắp xếp; kiểu sắp xếp
  Arrangement de marchandises dans un entrepôt
  sự sắp xếp hàng hoá trong kho
  Sự thu xếp
  Les arrangements du départ
  sự thu xếp để ra đi
  Sự dàn xếp
  Arrangement à l'amiable
  sự dàn xếp ổn thỏa
  Prendre des arrangements avec ses créanciers
  dàn xếp với các chủ nợ
  Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès Balz
  dàn xếp dở còn hơn kiện tụng hay
  (âm nhạc) sự chuyển biên, sự soạn lại; bản chuyển biên, bản soạn lại
  (toán học) sự chỉnh hợp
  Phản nghĩa Dérangement, désordre. Brouille, dispute

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X