• Danh từ giống đực

  Nơi ẩn náu; nơi nương náu
  Chercher asile
  tìm nơi nương náu
  Donner asile
  cho nương náu
  Asile de nuit
  nơi dành cho khách lỡ đường nghỉ qua đêm
  Demander l'asile politique
  xin tị nạn chính trị
  Demandeur d'asile
  người xin tị nạn
  Droit d'asile politique
  quyền của một quốc gia cho phép những người tị nạn chính trị trú ngụ trên lãnh thổ của quốc gia ấy, và không giao họ lại cho quốc gia đang truy đuổi họ
  Nhà cứu tế
  Asile des vieillards
  nhà dưỡng lão
  Bệnh viện tâm thần, nhà thương điên (cũng asile d'aliénés)
  (thơ ca) nơi yên nghỉ
  L'asile des morts
  nghĩa địa, nghĩa trang
  Le dernier asile
  nấm mồ
  (từ cũ, nghĩa cũ) nhà trẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X