• Tính từ

  Có lợi, thuận lợi
  Condition avantageuse
  điều kiện có lợi
  Prix avantageux
  giá hời
  Tự phụ, kiêu căng
  Air avantageux
  điệu bộ kiêu căng
  Đề cao, khen ngợi
  Parler de quelqu'un en termes avantageux
  nói về ai với lời lẽ đề cao
  Phản nghĩa Désavantageux; contraire, défavorable, fâcheux, nuisible, préjudiciable
  Danh từ giống đực
  Faire l'avantageux
  ) (từ cũ, nghĩa cũ) làm bộ, lên mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X