• Ngoại động từ

  Tắm
  Baigner un enfant
  tắm cho một em bé
  Đẫm, giàn giụa
  Les larmes baignent son visage
  mặt giàn giụa nước mắt
  Chảy gần, bao quanh
  La mer baigne la ville
  biển bao quanh thành phố

  Nội động từ

  Dầm, đẫm
  Fruits qui baignent dans l'alcool
  quả dầm rượu
  Baigner dans le sang
  đẫm máu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X