• Nội động từ

  Trèo lên, leo lên, lên
  Monter sur un arbre
  leo lên cây
  Monter en auto
  lên ô tô
  Monter à cheval
  lên ngựa
  Monter en grade
  lên cấp bậc
  Lớn lên
  Génération qui monte
  thế hệ đang lớn lên
  Dâng lên, tăng lên
  Rivière qui monte
  nước sông lên
  La chaleur qui monte
  nóng tăng lên
  Les prix ont monté
  giá lên
  Lên đến, cao đến
  Les frais ont monté à plus de cent dollars
  phí tổn đã lên đến hơn một trăm đô la
  Tour qui monte à plus de mètres
  tháp cao đến hơn ba trăm mét
  (đánh bài) (đánh cờ) đánh (con bài) cao hơn
  (âm nhạc) cao hơn lên
  le sang lui monte au visage
  nó đỏ mặt lên
  monter à la tête
  làm say
  monter au Capitole
  lên đến tuyệt đỉnh của danh vọng
  monter en ligne ligne
  ligne
  monter sur le trône
  lên ngôi

  Ngoại động từ

  Leo lên
  Monter l'escalier
  leo lên cầu thang
  Đưa lên, đem lên; trèo lên
  Monter une malle
  đem một cái hòm lên
  Monter un tableau
  treo một bức tranh lên
  Đánh cho dậy lên
  Monter des blancs d'oeufs
  đánh lòng trắng trứng cho dậy lên
  Đi ngược dòng
  Monter un fleuve
  đi ngược dòng sông
  Cưỡi
  Monter un cheval blanc
  cưỡi con ngựa trắng
  Lắp, lắp ráp
  Monter une machine
  lắp ráp một cổ máy
  Đóng khung; nạm
  Monter une estampe
  đóng khung một bức tranh in tay
  Monter un diamant sur une bague
  nạm viên kim cương vào nhẫn
  Dựng
  Monter une charpente
  dựng một sườn nhà lên
  Monter un film
  dựng một cuốn phim
  (ngành in) lên khuôn
  Monter une page
  lên khuôn một trang
  (sân khấu) dàn cảnh
  Monter une pièce
  dàn cảnh một vở kịch
  Phủ, nhảy
  Cheval qui monte une jument
  con ngựa phủ ngựa cái
  Làm đậm; lên dây cao hơn (đàn)
  Monter une couleur
  làm đậm một màu
  Monter un violon
  lên dây viôlông cho cao hơn
  Trang bị, tổ chức
  Monter sa maison
  trang bị nhà mình
  Monter un voyage
  tổ chức một cuộc du lịch
  Kích động, xúi bẩy
  Monter quelqu'un contre un autre
  xúi bẩy ao chống lại kẻ khác
  monter la garde
  (quân sự) đứng gác
  monter la tête à quelqu'un
  khích ai, khích động ai
  monter le coup à quelqu'un
  đánh lừa ai
  Phản nghĩa Abaisser, baisser, démonter, descendre, diminuer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X