• Nội động từ

  Thuộc quyền sở hữu, là của; thuộc (về)
  Ce livre m'appartent
  quyển sách ấy là của tôi
  Bien qui appartent à la collectivité
  tài sản của tập thể
  Elément qui appartent à un ensemble
  phần tử thuộc một tập hợp
  Cette question appartent à la politique
  vấn đề ấy thuộc lĩnh vực chính trị


  Không ngôi

  Là nhiệm vụ, có trách nhiệm
  Il appartient aux parents d'élever leurs enfants
  cha mẹ có nhiệm vụ nuôi dạy con cái
  Il ne vous appartient pas de vous plaindre
  anh không nên phàn nàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X