• Tính từ giống cái

  surpris
  surpris

  Danh từ giống cái

  Sự ngạc nhiên
  Il me regarda [[dun]] air de surprise
  nó nhìn tôi một cách ngạc nhiên
  Sự bất ngờ, điều bất ngờ, điều làm vui lòng bất ngờ
  Ce fut une surprise pour moi
  đó là điều bất ngờ đối với tôi
  Apporter une petite surprise
  đem đến món quà làm vui lòng bất ngờ
  (quân sự) sự đánh úp; cuộc đột kích
  Sự cháy sém
  Sự lừa mà lấy được
  Obtenir une signature par surprise
  lừa mà lấy được một chữ ký
  à la surprise de
  trước sự ngạc nhiên của
  bo†te à surprise
  hộp đồ chơi bật hình bất ngờ
  par surprise
  bất ngờ
  Attaquer par surprise
  �� tấn công bất ngờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X