• Ngoại động từ

  Trộn lẫn, hỗn hợp
  Cours d'eau qui confondent leurs eaux
  những con sông hợp dòng nước với nhau
  Lẫn lộn
  Confondre un mot avec un autre
  lẫn lộn một từ với một từ khác
  (nghĩa bóng) làm cho bối rối, làm cho bẽ mặt, làm cho chưng hửng
  Confondre un adversaire
  làm cho đối thủ phải bẽ mặt
  Làm cho ngạc nhiên
  Voilà qui me confond
  đó là điều làm cho tôi ngạc nhiên
  Làm cho áy náy (vì cảm động)
  Vos bontés me confondent
  lòng tốt của anh làm tôi áy náy
  (từ cũ, nghĩa cũ) làm nhụt; làm hỏng
  Confondre l'orgueil de quelqu'un
  làm nhụt tính kiêu ngạo của ai
  Confondre les plans de l'ennemi
  làm hỏng kế hoạch của địch
  Phản nghĩa Aider, défendre. Séparer; dissocier, distinguer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X