• Danh từ giống cái

  Sự xem xét kỹ, sự cân nhắc
  Cela mérite considération
  việc đó đáng được xem xét kỹ
  (số nhiều) suy nghĩ, nhận xét
  Considérations sur les causes du succès
  những nhận xét về nguyên nhân thành công
  Lý do
  Cette considération m'a décidé
  lý do ấy đã khiến tôi quyết tâm
  Sự kính trọng, sự quý mến
  Jouir de la considération générale
  được mọi người kính trọng
  De considération+ (từ cũ, nghĩa cũ) quan trọng lắm
  en considération de
  căn cứ vào
  prendre qqch en considération
  chú ý tới điều gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X