• Danh từ giống đực

  Sự khinh, sự khinh bỉ, sự khinh miệt, thái độ khinh miệt
  Eprouver du mépris pour les menteurs
  cảm thấy khinh những kẻ nói dối
  Souffrir des mépris de quelqu'un
  chịu thái độ khinh miệt của ai
  Sự xem khinh, sự coi thường
  Le mépris du danger
  sự coi thường nguy hiểm
  au mépris de
  không kể đến, bất chấp
  Au mépris de l'opinion publique
  bất chấp dư luận quần chúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X