• Danh từ giống cái

  Sừng
  Les cornes du boeuf
  sừng bò
  Cornes de l'utérus
  (giải phẫu) sừng dạ con
  Peigne en corne
  lược sừng
  Cái xỏ giày (bằng sừng)
  Tù và; còi
  Corne d'automobile
  còi ô tô
  Mũi, mỏm; mũi cong
  Chapeau à deux cornes
  mũ có hai mũi
  Les cornes de la toiture
  mũi cong của mái nhà
  Góc gập, chỗ quăn góc (ở trang sách, do cẩu thả hay để đánh dấu)
  faire les cornes à quelqu'un
  giơ ngón tay chế giễu ai
  montrer les cornes
  sẵn sàng chiến đấu
  planter des cornes à son mari
  cắm sừng chồng
  porter des cornes
  bị cắm sừng
  prendre le taureau par les cornes
  nắm ngay lấy cái khó mà giải quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X