• Danh từ giống cái

  Sự sửa, sự chữa, sự sửa chữa, sự chữa lại
  Correction d'une date erronée
  sự chữa lại ngày tháng ghi sai
  Correction des épreuves d'imprimerie
  sự sửa bản in thử
  Sự chấm bài
  (kỹ thuật) sự hiệu chỉnh
  Lời nói nhẹ đi
  Hình phạt; trận đòn
  Sự đúng, sự đúng đắn
  Sự đứng đắn

  Phản nghĩa Aggravation; récompense. Impolitesse, inconvenance, incorrection

  Maison de correction nhà trừng giới
  sauf correction
  trừ phi lầm
  il me semble sauf correction que cela ne vous regarde pas
  hình như, trừ phi tôi lầm, việc ấy không can hệ gì đến anh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X