• Ngoại động từ

  Uốn cong; làm còng
  Courber une branche
  uốn cong cành cây
  La vieillesse l'a courbé
  tuổi tác làm cho cụ còng đi
  Cúi, khom
  Courber le dos
  khom lưng
  (nghĩa bóng) bắt khuất phục
  Phản nghĩa Dresser, raidir, redresser. Relever ( se)

  Nội động từ

  Cong xuống; trĩu xuống; còng xuống
  Arbre qui courbe sous le poids des fruits
  cây trĩu xuống vì sức nặng của quả
  Courber sous le poids des ans
  còng đi vì tuổi tác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X