• Danh từ giống đực

  Người làm chứng, nhân chứng, chứng tá
  Confronter un accusé avec des témoins
  đối chất ngừơi bị cáo với chứng tá
  Người chứng kiến
  Être témoin d'un accident
  chứng kiến một tai nạn
  Servir de témoin pour un mariage
  là người chứng kiến cho một cuộc hôn nhân
  Bằng chứng
  Ce temple est l'un des témoins de l'art architectural de nos ancêtres
  ngôi đền này là một trong những bằng chứng về nghệ thuật kiến trúc của tổ tiên chúng ta
  Mô dất chứng (trừ lại khi đào đất)
  Cây chứng (chừa lại trong rừng không đốt)
  Vật đối chứng (động vật hay thực vật không thí nghiệm)
  (thể dục thể thao) que chuyền tay (trong một cuộc chạy đua tiếp sức)
  Passage du témoin
  sự chuyền que chuyền tay
  faux témoin
  chứng tá gian
  le ciel m'est témoin
  có trời chứng cho tôi
  parler devant témoins
  nói có người làm chứng
  prendre à témoin
  xem prendre
  témoin à charge
  xem charge
  témoin à décharge
  xem décharge
  témoin muet
  vật làm chứng cứ
  témoin oculaire
  xem oculaire

  Tính từ

  Làm chứng
  Lampe témoin
  cái đèn làm chứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X