• Ngoại động từ

  Gỡ rối
  Démêler un écheveau de fil
  gỡ rối một con sợi
  (nghĩa bóng) gỡ mối, làm sáng tỏ
  Démêler une affaire compliquée
  gỡ mối một việc phức tạp
  (văn học) tranh cãi
  Qu'ontils à démêler ensemble?
  Họ cùng nhau tranh cãi gì thế?
  (từ cũ; nghĩa cũ) phân rõ, phân biệt
  Démêler le vrai du faux
  phân rõ thật giả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X