• Ngoại động từ

  Thui, hơ lửa
  Flamber un pigeon
  thui con bồ câu
  Flamber un instrument de chirurgie
  hơ lửa một dụng cụ phẫu thuật
  (nghĩa bóng, từ cũ, nghĩa cũ) nướng, phung phí hết
  Flaber sa fotune au jeu
  cờ bạc nướng hết cơ nghiệp

  Nội động từ

  Cháy sáng, bốc cháy
  La maison a flambé et l'on n'a pu éteindre l'incendie
  ngôi nhà đã bốc cháy và người ta không thể nào dập tắc được
  Rực sáng, sáng ngời
  Des yeux qui flambent
  mắt sáng ngời
  Ham muốn mãnh liệt, nóng lòng muốn ngay
  Coeur qui flambe
  tấm lòng ham muốn mãnh liệt
  Nón bỏng
  Avoir la gorge qui flambe
  cổ họng nóng bỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X