• Danh từ giống cái

  Họng
  Serrer la gorge
  chẹn họng
  Avoir mal à la gorge
  đau họng
  Gorge de la corolle
  (thực vật học) họng tràng
  Gorge d'un volcan
  (địa lý; địa chất) họng núi lửa
  (văn học) ngực, vú (đàn bà)
  Gorge opulente
  ngực vú nở nang
  (địa lý; địa chất) hẻm, khe lũng
  Rãnh, hốc
  Gorge d'une poulie
  rãnh puli
  Gorge d'une serrure
  hốc khóa
  Cửa sau (công sự)
  couper la gorge à quelqu'un
  cắt cổ ai (nghĩa đen) nghĩa bóng
  faire des gorges chaudes à quelqu'un
  (thân mật) chế nhạo ai ầm ĩ
  faire rentrer à quelqu'un les paroles dans la gorge
  bắt ai phải rút lời đã nói
  mettre le couteau sur la gorge de quelqu'un
  bắt ép ai, bắt chẹt ai
  rendre gorge
  phải nhả vật gì đã cưỡng đoạt ra
  rire à pleine gorge
  cười ha hả, cười hô hố
  tendre la gorge
  è cổ ra; đành chịu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X