• Danh từ giống đực

  (sinh vật học; sinh lý học) chi
  Les espèces d'un même genre
  các loài trong cùng một chi
  Loại, thứ, kiểu; lối
  Marchandises de tout genre
  hàng đủ loại
  Vêtements d'un nouveau genre
  quần áo kiểu mới
  Genre de vie
  lối sống
  Thể loại
  Les genres littéraires
  các thể loại văn học
  (ngôn ngữ học) giống
  Genre masculin
  giống đực
  Genre féminin
  giống cái
  ce n'est pas mon genre
  tôi không thích thế
  faire du genre
  (thân mật) làm bộ kiểu cách
  le genre humain
  loài người, nhân loại
  peinture de genre
  tranh sinh hoạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X