• Ngoại động từ

  Phủ lên, trùm lên, đậy, che
  Couvrir un lit
  phủ giường
  Couvrir la marmite
  đậy nồi
  Couvrir le visage
  che mặt
  Lợp (nhà)
  Rải đầy, phủ đầy, che đầy, khoác đầy
  Couvrir de fleurs
  rải đầy hoa
  Couvrir de honte
  làm cho hết sức xấu hổ
  Couvrir de blessures
  làm bị thương chằng chịt
  Mặc quần áo cho
  Bien couvrir un enfant
  mặc quần áo ấm cho một em bé
  Che chở, bảo vệ; bênh vực
  Couvrir une place
  bảo vệ một cứ điểm
  Couvrir un subordonné
  bênh vực một kẻ thuộc hạ
  Che đậy
  Couvrir ses projets
  che đậy ý đồ của mình
  Xóa bỏ; bù lại
  L'amnistie couvre ce délit
  sự ân xá xóa bỏ cái tội ấy
  Couvrir les faits
  bù lại những chi tiêu
  Chạy được
  La voiture a couvert bien de kilomètres
  xe đã chạy được nhiều kilomet
  Nhảy (cái)
  Le chat qui couvre la chatte
  con mèo đực nhảy con mèo cái
  Lấp tiếng
  Les bruits de la ville couvrent les sons de cloche
  tiếng ồn ào của thành phố lấp tiếng chuông
  (từ cũ, nghĩa cũ) gieo hạt
  La terre est couverte
  đất đã gieo hạt
  couvrir de fange couvrir de boue
  làm mất danh giá
  couvrir des toiles
  phết sơn trước khi vẽ
  couvrir les risques
  chịu trách nhiệm về những sự bất trắc
  couvrir les yeux
  che mắt, không cho thấy sự thật
  couvrir quelqu'un d'or
  cho ai nhiều tiền của
  Phản nghĩa Découvrir; dégager, dégarnir, dévoiler

  Nội động từ

  (hàng hải) ngập dưới nước, ngầm dưới nước
  Récif qui couvre
  đá ngầm ngập dưới nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X