• Tính từ

  Vật chất
  Monde matériel
  thế giới vật chất
  Biens matériels
  của cải vật chất
  Une personne trop matérielle
  (nghĩa xấu) một người quá vật chất
  Cụ thể
  Preuves matérielles
  chứng cứ cụ thể
  (thuộc) xác thịt
  Jouissances matérielles
  khoái lạc về xác thịt
  temps matériel
  thì giờ thực tế (để làm việc gì)

  Danh từ giống đực

  đồ dùng, dụng cụ, khí cụ
  Matériel d'enseignement
  đồ dùng giảng dạy
  Chất liệu
  Les mots sont le matériel du discours
  từ là chất liệu của lời nói

  Danh từ giống cái

  Cơm áo để sống
  Avoir sa matérielle assurée
  đủ cơm áo để sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X