• Danh từ giống cái

  Sự không có khả năng, sự không thể
  Il est dans l'incapacité de vous répondre
  nó không thể trả lời anh
  Incapacité de travail
  sự mất khả năng lao động
  Sự bất tài, sự bất lực
  (luật học, pháp lý) sự không đủ quyền

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X