• Danh từ giống cái

  Ảnh hưởng
  L'influence du climat sur les végétaux
  ảnh hưởng của khí hậu lên thực vật
  Sous l'influence de
  do ảnh hưởng của
  Thế lực, uy thế
  Avoir une grande influence dans le monde des affaires
  có thế lực lớn trong giới kinh doanh
  à l'influence
  (thân mật) dùng thế lực, dùng uy thế
  Se faire élire à l'influence
  �� dùng uy thế buộc người ta bầu cho mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X