• Danh từ giống đực

  Sự trộn lẫn, sự pha trộn, sự hỗn hợp
  Opérer un mélange
  pha trộn
  Mélange de races
  sự pha trộn nòi
  Mélange de courage et de faiblesse
  (nghĩa bóng) can đảm trộn lẫn yếu hèn
  (chất) hỗn hợp
  Analyse d'un mélange
  sự phân tích một hỗn hợp
  (số nhiều) sách tạp văn; tạp văn kỷ niệm
  sans mélange
  không pha trộn, hoàn toàn
  Bonheur sans mélange
  hạnh phúc hoàn toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X