• Tính từ

  Gầy
  Un cheval maigre
  con ngựa gầy
  Charbon maigre
  than gầy
  Không mỡ; kiêng thịt
  Aliment maigre
  thức ăn không mỡ
  Jour maigre
  ngày kiêng thịt
  Đạm bạc, ít ỏi, nghèo nàn; cằn cỗi
  Repas maigre
  bữa ăn đạm bạc
  Maigre salaire
  tiền công ít ỏi
  Terre maigre
  đất cằn cỗi
  Végétation maigre
  cây cối cằn cỗi
  Mảnh; nông
  Maigre filet [[deau]]
  tia nước mảnh
  Maigre eau
  nước nông
  Phản nghĩa Corpulent, dodu, gras, gros, obèse; abondant, copieux. Epais, large; luxuriant, riche. Important
  Danh từ
  Người gầy
  Danh từ giống đực
  Thịt không mỡ; thịt ít mỡ
  (ngành in) chữ mảnh
  Chỗ nông; kỳ nước cạn (của con sông...)
  (ngành mỏ) than gầy
  (động vật học) cá đù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X