• Danh từ giống cái

  Mắt; mũi (ở lưới, áo đan..)
  Mailles d'un filet
  mắt lưới
  Mailles d'une cha†ne
  mắt xích
  Tricoter une maille
  đan một mũi
  (săn bắn) đốm lông
  (y học) vảy cá (mắt)
  (nông nghiệp) nụ hoa cái (bầu bí)
  (sử học) đồng may (nửa đơniê)
  glisser entre les mailles du filet
  thoát khỏi vòng vây
  avoir maille à partir avec quelqu'un
  có chuyện xích mích với ai
  n'avoir ni sou ni maille
  không có một đồng một chữ nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X