• Danh từ giống cái

  Dấu, dấu hiệu
  Marque du linge
  dấu quần áo
  Marque de la douane
  dấu hải quan
  Marque des pas sur la neige
  dấu chân trên tuyết
  Marques extérieures
  dấu hiệu bề ngoài
  Dấu chỉ điểm
  Faire sa marque au bas d'un acte
  (làm dấu) điểm chỉ ở cuối một văn kiện
  Nhãn, nhãn hiệu
  Marque de fabrique
  nhãn hiệu chế tạo
  Marque déposée
  nhãn hiệu đã trình tòa
  Vết
  Les marques d'une br‰lure
  những vết bỏng
  Vết chàm, vết bớt
  Une marque au visage
  một vết bớt trên mặt
  (thể dục thể thao) vạch
  A vos marques!
  đứng vào vạch đi!
  (đánh bài) (đánh cờ) thẻ
  (đánh bài) (đánh cờ); thể dục thể thao tỷ số điểm, kết quả điểm
  A la mi-temps la marque était de deux à un
  cuối hiệp đầu tỷ số điểm là hai-một
  Phù hiệu; cờ hiệu (chỉ chức vụ của người mang)
  Biểu hiện
  Marques d'estime
  những biểu hiện của sự quý mến
  Dấu ấn, nét đặc trưng
  La marque du poète
  dấu ấn của nhà thơ
  de marque
  thượng hạng
  Vins de marque
  �� rượu vang thượng hạng
  Hôte de marque
  �� thượng khách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X