• Tính từ

  Nhiều
  Charrue à socs multiples
  cày nhiều lưỡi
  Nhiều mối, phức tạp
  Question multiple
  vấn đề phức tạp
  (toán học) bội
  Point multiple
  điểm bội
  Phản nghĩa Simple, un, unique

  Danh từ giống đực

  (toán học) bội số
  est un multiple de
  27 là một bội số của 9
  plus petit commun multiple
  bội số chung nhỏ nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X