• Danh từ giống cái

  Sự tối; bóng tối
  Se dissimuler dans l'obscurité de la nuit
  lẩn trong bóng tối ban đêm
  Sự thiếu sáng sủa, sự khó hiểu
  Obscurité du style
  sự khó hiểu của lời văn
  Sự mờ mịt, sự mơ hồ, sự không rõ ràng
  L'obscurité des origines
  nguồn gốc không rõ ràng
  Cảnh tối tăm
  Vivre dans l'obscurité
  sống trong cảnh tối tăm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X