• Danh từ giống cái

  ánh sáng
  La clarté du jour
  ánh sáng ban ngày
  Sự trong suốt
  La clarté du verre
  sự trong suốt của thủy tinh
  Sự sáng sủa
  La clarté du style
  sự sáng sủa của lời văn
  (số nhiều) sự hiểu biết
  Avoir des clartés de tout
  có những hiểu biết về mọi vấn đề
  (số nhiều) điều làm sáng tỏ
  Donner quelques clartés sur
  cho một số điều làm sáng tỏ về

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X