• Danh từ giống cái

  Túi da
  Une outre pleins d'eau
  túi da đầy nước

  Giới từ

  Ngoài... ra, trừ... ra
  Outre les témoignages
  trừ những lời chứng ra
  Ở bên kia (không dùng một mình, mà chỉ dùng trong từ ghép)
  outre mesure
  quá đỗi

  Phó từ

  D'outre en outre suốt qua
  Percer d'outre en outre
  �� đâm suốt qua
  en outre
  vả lại
  passer outre
  vượt quá
  Il ne me voyait pas je passais outre sans l'interpeller
  �� nó không trông thấy tôi, tôi đi qua mà cũng chẳng gọi nó
  passer outre à
  không kể đến, coi thường
  Passer outre à une recommandation
  �� coi thường một lời căn dặn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X